close
loading...
loading...
在线情况
 • 2011-11-11 22:02:54
 • 人气:11189
 • 引用回复此帖引用
 • 头像
 • 级别
 • 职务
  区版主
 • 声望
  +49
 • 财富
  58
 • 积分
  3452
 • 经验
  31823
 • 文章
  3050
 • 注册
  2005-07-31
 • 给longman发消息
 
2011年中国男子手球联赛第二阶段开打
2011年中国男子手球联赛第二阶段今天开打,前四名在北部,后四名在天津。第二轮将分别转移到山东和北京。
网站上比分直播进行中。
longman
[EMAIL]handball@21cn.com[/EMAIL]

在线情况
 • 头像
 • 级别
 • 会员
  认证会员
 • 声望
  +11
 • 财富
  12
 • 积分
  837
 • 经验
  8397
 • 文章
  859
 • 注册
  2004-12-22
 • 给就是不睡发消息
 
没人报赛况吗?
你不在时,我就是不睡
在线情况
 • 头像
 • 级别
 • 职务
  区版主
 • 声望
  +49
 • 财富
  58
 • 积分
  3452
 • 经验
  31823
 • 文章
  3050
 • 注册
  2005-07-31
 • 给longman发消息
请现场的大家争取发些照片
longman
[EMAIL]handball@21cn.com[/EMAIL]

在线情况
 • 头像
 • 级别
 • 积分
  57
 • 经验
  85
 • 文章
  57
 • 注册
  2011-08-17
 • 给地主发消息
是啊,请现场的朋友帮忙传些照片上来,或者把比分报上来呀。谢谢了。
在线情况
 • 头像
 • 级别
 • 积分
  26
 • 经验
  1769
 • 文章
  26
 • 注册
  2010-05-24
 • 给阿沐发消息
本周比分:
D组(5-8名)
[FACE= ][SIZE=12pt]天津[/SIZE][/FACE][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]-[/FACE][/SIZE][FACE= ][SIZE=12pt]上海[/SIZE][/FACE][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]  [/SIZE]26:26(13:10)[/FACE]
[FACE= ][SIZE=12pt]安徽[/SIZE][/FACE][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]-[/FACE][/SIZE][FACE= ][SIZE=12pt]北京[/SIZE][/FACE][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]  [/SIZE]27:30(15:13)[/FACE]
[FACE= ][SIZE=12pt]北京[/SIZE][/FACE][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]-[/FACE][/SIZE][FACE= ][SIZE=12pt]天津[/SIZE][/FACE][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]  [/SIZE]32:29(14:13)[/FACE]
[FACE= ][SIZE=12pt]上海[/SIZE][/FACE][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]-[/FACE][/SIZE][FACE= ][SIZE=12pt]安徽[/SIZE][/FACE][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]  [/SIZE]25:29(13:12)[/FACE]
[FACE= ][SIZE=12pt]上海[/SIZE][/FACE][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]-[/FACE][/SIZE][FACE= ][SIZE=12pt]北京[/SIZE][/FACE][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]  [/SIZE]28:35(13:19)[/FACE]
[FACE= ][SIZE=12pt]天津[/SIZE][/FACE][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]-[/FACE][/SIZE][FACE= ][SIZE=12pt]安徽[/SIZE][/FACE][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]  [/SIZE]32:27(16:14)[/FACE]
[SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]C组(1-4名)[/FACE][/SIZE]
[FACE= ][SIZE=12pt]北部[/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]-[/FACE][/SIZE][/FACE][FACE= ][SIZE=12pt]山东[/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]  [/SIZE][/FACE]22:24(14:12)[/FACE]
[FACE= ][SIZE=12pt]广东[/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]-[/FACE][/SIZE][/FACE][FACE= ][SIZE=12pt]江苏[/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]  [/SIZE][/FACE]18:23(6:15)[/FACE]
[FACE= ][SIZE=12pt]江苏[/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]-[/FACE][/SIZE][/FACE][FACE= ][SIZE=12pt]北部[/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]  [/SIZE][/FACE]26:22(13:11)[/FACE]
[FACE= ][SIZE=12pt]山东[/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]-[/FACE][/SIZE][/FACE][FACE= ][SIZE=12pt]广东[/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]  [/SIZE][/FACE]25:20(12:7)[/FACE]
[FACE= ][SIZE=12pt]山东[/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]-[/FACE][/SIZE][/FACE][FACE= ][SIZE=12pt]江苏[/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]  [/SIZE][/FACE]15:37(7:19)[/FACE]
[FACE= ][SIZE=12pt]北部[/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]-[/FACE][/SIZE][/FACE][FACE= ][SIZE=12pt]广东[/SIZE][/FACE][FACE=宋体][SIZE=12pt][FACE=Times New Roman]  [/SIZE][/FACE]28:24(14:11)[/FACE]
 
在线情况
 • 头像
 • 级别
 • 职务
  区版主
 • 声望
  +49
 • 财富
  58
 • 积分
  3452
 • 经验
  31823
 • 文章
  3050
 • 注册
  2005-07-31
 • 给longman发消息
比分倒是可以在主页上的统计数据服务处看到,如果场馆网络可以,比赛时网上还可看到比分实况
longman
[EMAIL]handball@21cn.com[/EMAIL]

在线情况
 • 头像
 • 级别
 • 积分
  26
 • 经验
  1769
 • 文章
  26
 • 注册
  2010-05-24
 • 给阿沐发消息
求照片呢。。
在线情况
 • 头像
 • 级别
 • 职务
  区版主
 • 积分
  214
 • 经验
  3196
 • 文章
  190
 • 注册
  2006-06-12
 • 给ah_handball发消息
[ALIGN=center][SIZE=9pt][b][FACE=宋体][SIZE=15]2011[/SIZE][/FACE][/b][b][FACE=宋体][SIZE=15]年中国男子手球联赛第一阶段安徽潜山赛区补充通知[/SIZE][/FACE][/b][SIZE=29px] [/SIZE][/SIZE][/ALIGN]
[SIZE=9pt][FACE="][SIZE=14]各参赛队:[/SIZE][/FACE][/SIZE]
[SIZE=9pt][SIZE=14]    2011[/SIZE][FACE="][SIZE=14]年中国男子手球联赛第一阶段南方赛区安徽潜山站比赛定于[/SIZE][/FACE][SIZE=14]12[/SIZE][FACE="][SIZE=14]月[/SIZE][/FACE][SIZE=14]2[/SIZE][FACE="][SIZE=14]日[/SIZE][/FACE][FACE="][SIZE=14]至[/SIZE][/FACE][SIZE=14]4[/SIZE][FACE="][SIZE=14]日在安徽潜山县体育馆举行,现将有关事宜通知如下:[/SIZE][/FACE][/SIZE]
[SIZE=9pt][FACE="][SIZE=14]一、请各队于[/SIZE][/FACE][SIZE=14]2011[/SIZE][FACE="][SIZE=14]年[/SIZE][/FACE][SIZE=14]12[/SIZE][FACE="][SIZE=14]月[/SIZE][/FACE][SIZE=14]1[/SIZE][FACE="][SIZE=14]日到赛区报到。编内人员每人每天收取伙食费[/SIZE][/FACE][SIZE=14]120[/SIZE][FACE="][SIZE=14]元。需大会帮助安排接待的超编人员每人每天食宿及管理费[/SIZE][/FACE][SIZE=14]300[/SIZE][FACE="][SIZE=14]元(因赛区属旅游地区,请务必提前告知赛区,以确保预留房间)。如提前报到请与赛区联系,并按照超编人员标准缴费。所有费用请在报到时一并缴纳。[/SIZE][/FACE][SIZE=14][/SIZE][/SIZE]
[SIZE=9pt][FACE="][SIZE=14]二、报到地点:[/SIZE][/FACE][SIZE=14][/SIZE][/SIZE]
[SIZE=9pt][FACE="][SIZE=14]安徽潜山县川鎏快捷宾馆,地址:潜山县南岳路[/SIZE][/FACE][SIZE=14]88[/SIZE][FACE="][SIZE=14]号,宾馆总机:[/SIZE][/FACE][SIZE=14]0556-8456777[/SIZE][FACE="][SIZE=14]。[/SIZE][/FACE][SIZE=14][/SIZE][/SIZE]
[SIZE=9pt][FACE="][SIZE=14]运动队接待负责人:[/SIZE][/FACE][FACE="][SIZE=14]刘玉梅(票务及需在合肥接送站),联系电话:[/SIZE][/FACE][SIZE=14]13956097019[/SIZE][FACE="][SIZE=14];[/SIZE][/FACE][/SIZE]
[SIZE=9pt][FACE="][SIZE=14]黄[/SIZE][/FACE][SIZE=14]  [/SIZE][FACE="][SIZE=14]宇(赛区),联系电话:[/SIZE][/FACE][SIZE=14]0556-8921587[/SIZE][FACE="][SIZE=14](传真),[/SIZE][/FACE][SIZE=14]13905567650[/SIZE][/SIZE]
[SIZE=9pt][FACE="][SIZE=14]技术官员接待负责人:郭剑,联系电话:[/SIZE][/FACE][SIZE=14]13505605031[/SIZE][FACE="][SIZE=14]。[/SIZE][/FACE][SIZE=14][/SIZE][/SIZE]
[SIZE=9pt][FACE="][SIZE=14]三、交通[/SIZE][/FACE][SIZE=14][/SIZE][/SIZE]
[SIZE=9pt][FACE="][SIZE=14]各参赛队如需接站,请提前电告赛区运动队接待负责人。需在潜山以外接站的,请提前联系并费用自理。各运动队如需预订返程车票,请于[/SIZE][/FACE][SIZE=14]11[/SIZE][FACE="][SIZE=14]月[/SIZE][/FACE][SIZE=14]22[/SIZE][FACE="][SIZE=14]日前与运动队接待票务负责人联系,并告知准确订票信息。[/SIZE][/FACE][SIZE=14][/SIZE][/SIZE]
[SIZE=9pt][FACE="][SIZE=14]四、各代表队如有其他需求,请于赛区组委会时协商。[/SIZE][/FACE][SIZE=14][/SIZE][/SIZE]
[SIZE=9pt][SIZE=14] [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=9pt][SIZE=14] [/SIZE]                              [/SIZE]
[SIZE=9pt][SIZE=14]   [/SIZE]                           [FACE="][SIZE=14]二〇一一年十一月十四日[/SIZE][/FACE][SIZE=14][/SIZE][/SIZE]
ah_handball@yahoo.com.cn
在线情况
 • 头像
 • 级别
 • 会员
  认证会员
 • 声望
  +8
 • 积分
  659
 • 经验
  8607
 • 文章
  693
 • 注册
  2011-01-05
 • 给cctv5hbman发消息
明天去看看北京队主场比赛~
手球因你而精彩!
在线情况
 • 头像
 • 级别
 • 积分
  193
 • 经验
  3379
 • 文章
  178
 • 注册
  2010-10-21
 • 给三碗不过岗发消息
[QUOTE][B]下面引用由[U]阿沐[/U]发表的内容:[/B]

求照片呢。。[/QUOTE]
在线情况
 • 头像
 • 级别
 • 职务
  区版主
 • 声望
  +49
 • 财富
  58
 • 积分
  3452
 • 经验
  31823
 • 文章
  3050
 • 注册
  2005-07-31
 • 给longman发消息
2011年中国男子手球联赛第二阶段第二站第一天的比赛 照片
 
[upload=11076,0]DSCN1129.JPG[/upload]
[upload=11077,0]DSCN1143.JPG[/upload]
[upload=11078,0]DSCN1149.JPG[/upload]
[upload=11079,0]DSCN1154.JPG[/upload]
[upload=11080,0]DSCN1156.JPG[/upload]
[upload=11081,0]DSCN1158.JPG[/upload]
[upload=11082,0]DSCN1160.JPG[/upload]
[upload=11083,0]DSCN1161.JPG[/upload]
[upload=11084,0]DSCN1167.JPG[/upload]
[upload=11085,0]DSCN1168.JPG[/upload]
longman
[EMAIL]handball@21cn.com[/EMAIL]

在线情况
 • 头像
 • 级别
 • 职务
  区版主
 • 声望
  +49
 • 财富
  58
 • 积分
  3452
 • 经验
  31823
 • 文章
  3050
 • 注册
  2005-07-31
 • 给longman发消息
照片继续
[upload=11086,0]DSCN1169.JPG[/upload]
[upload=11087,0]DSCN1171.JPG[/upload]
[upload=11088,0]DSCN1173.JPG[/upload]
[upload=11089,0]DSCN1174.JPG[/upload]
[upload=11090,0]DSCN1141.JPG[/upload]
[upload=11091,0]DSCN1142.JPG[/upload]
[upload=11092,0]DSCN1140.JPG[/upload]
[upload=11093,0]DSCN1136.JPG[/upload]
[upload=11094,0]DSCN1131.JPG[/upload]
longman
[EMAIL]handball@21cn.com[/EMAIL]

loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
回复帖子 注意: *为必填项
*验证信息 用户名 密码 注册新用户
*帖子名称 长度不得超过255字
内容(最大25K)
是否是UBB代码
内容支持插入UBB标签
使用方法请参考帮助
其它选项 显示签名 锁定帖子 Alt+S或Ctrl+Enter快速提交
 
Powered by LeadBBS 6.0.
Page created in 0.2793 seconds with 7 queries.